Vuokrakärry

Vuokrakohde Kuomuperäkärry WZR-150

Kuomukärryn sisämitat: korkeus 130cm, leveys 150cm, pituus 316cm.

Kokonaismassa 750kg oma massa 220kg

Vuokrauspaikka/palautus Tyrväänkylän autokorjaamo ja kahvila Sarkiantie 422 38200 Sastamala. Aukioloaikojen ulkopuolella aisalukon avaimen palautus ulko-oven viereiseen peltiseen postilaatikkoon.

Vuokrahinta 20€/vrk

hinta sis. Alv 24% Maksu etukäteen käteisellä tai kortilla.

VUOKRAUS KORJAAMON TYÖNVASTAANOTOSTA 0505651507

Yleiset vuokrausehdot

1. SOPIMUSOSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan vuokralleantajan ja vuokralleottajan välillä. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.

2. VUOKRA-AIKA Vuokra-aika alkaa hetkestä, jolloin peräkärry noudetaan. Vuokra-aika päättyy peräkärry palautushetkellä.

3. VUOKRAUKSEN KOHDE Vuokrauksen kohteena on kuomullinen kevytperäkärry rek.nro WZR-150 , sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin vuokralleantaja on vuokrasopimusta tehtäessä ne vuokrasopimukseen kirjallisesti yksilöinyt. Vuokralleottaja on velvollinen peräkärryä vastaanottaessaan tarkastamaan peräkärryn kunnon. Mikäli peräkärry antaa aihetta huomautuksiin, vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus vuokralleantajalle aina viipymättä.

4. PERÄKÄRRYN LUOVUTTAMINEN JA PALUTTAMINEN Peräkärry luovutetaan vuokralleottajalle vuokralleantajan toimipisteessä ja palautetaan välittömästi samaan paikkaan vuokra-ajan päättyessä. Mikäli muusta luovutus- tai palautuspaikasta on sovittu, vastaa vuokralleottaja etukäteen sovituista kuljetuskustannuksista, ellei toisin ole sovittu.

5. VUOKRAPERÄKÄRRYN KÄYTTÖ Vuokralleottajan tulee käyttää peräkärryä huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, käyttäjä puhdistaa peräkärryn käytön jälkeen. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuunottamatta vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa vuokraperäkärrya ilman vuokralleantajan antamaa suostumusta. Vuokraperäkärryä ei saa viedä maasta ilman vuokralleantajan erikseen antamaa kirjallista suostumusta. Vuokralleottajan tulee huomioida kärryn kantavuus, ja kuorman sidonta, ja ettei mahdollisesti liikkuva kuorma aiheuta kärrylle vahinkoa.

6. VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokraperäkärrylle sekä mukaan luovutettaville tarvikkeille vuokra-aikana huolimattomasta käsittelystä ja puutteellisesta huollosta, ylikuormasta tai kuorman puutteellisesta sidonnasta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen peräkärryn sen uushankinta-arvoon. Vuokralleantajalla on oikeus periä mahdolliset peräkärryn puhdistus- ja kunnostuskulut vuokralleottajalta erikseen. Vuokralleottaja on itse vastuussa kuljettamastaan omaisuudesta kaikissa tilanteissa / onnettomuuksissa. Vuokralleottaja vastaa mahdollisista rikemaksuista ja sakoista tai ylikuormamaksuista, jotka hän on saanut vuokrakärryä käyttäessään.

7. VUOKRALLEANTAJAN VASTUU Vuokralleantaja vastaa peräkärryn normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokralleantaja ei vastaa peräkärryn käytöstä tai rikkoutumisesta tai käytön estymisestä vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

8. VAKUUTUKSET Peräkärry on vakuutettu vuokralleantajan toimesta liikennevakuutuksella ja osakaskolla (palo, varkaus, ilkivalta) Omavastuu osakaskossa on 150 eur.

9. SOPIMUSRIKKOMUS Mikäli vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja ottaa vuokraperäkärry takaisin haltuunsa vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus vuokralleantajalla on, jos vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimisvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-sopimuksen purkamisesta vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja vahingot

10. YLIVOIMAINEN ESTE Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota vuokralleantaja ei voi poistaa, estää peräkärryn tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

11. VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN JA KÄRRYN LUOVUTTAMINEN KOLMANNELLE Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokraperäkärryä osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman vuokralleantajan kirjallista suostumusta.

12. RIIDAT Kaikki tästä vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai vuokranantajan niin tahtoessa